24u/7d syndicusbijstand

Privacybeleid

Informatie over de onderneming

De site https://www.op.be die u gebruikt, is gepubliceerd door :

OP Group nv

Sociale zetel:
Vilain XIIII straat 53-55
1000 Brussel
België

Telefoon: +32 2 626 08 26
Email: reception@op.be

Ondernemingsnummer: BCE 0841 885 269
BTW-nummer: BE 0841 885 269
BIV-erkenning: 508 167 (Guillaume Pinte)
Controlerende instantie: BIV, Luxemburgstraat 16b, 1000 Brussel
Deontologische code: BIV – https://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar#regles-deontologiques
In overeenstemming met de deontologische richtlijn n° 1, in werking getreden op 1 januari 2007, verduidelijken wij dat onze professionele burgerlijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekeringspolis afgesloten bij het bedrijf AXA (polis n° 730390160).

Wettelijke waarschuwing

Makelaar OP Group nv engageert zich om alle wetten betreffende het opzetten en onderhouden van een website te respecteren. De uitgever vestigt de aandacht van de gebruikers van zijn website op de volgende punten:

Voorwaarden voor toegang en gebruik

Deze website is een informatie website, gericht op zowel klanten van de OP Group als niet-klanten, hieronder aangeduid als de ‘gebruikers’. Deze website is onderhevig aan Belgische wetgeving. De gebruiker erkent kennis te hebben genomen van dit charter en engageert zich het te respecteren.

Er wordt aan herinnerd dat het briefgeheim niet gegarandeerd is op het internet en dat het iedere gebruiker toekomt om de nodige maatregelen te namen om zijn persoonlijke gegevens en/of software te beschermen.

Hyperlinks en ter beschikking gestelde informatie

Deze website bevat ondermeer informatie ter beschikking gesteld door externe bedrijven, en hyperlinks naar andere websites die niet ontworpen werden door de OP Group nv en niet onder diens verantwoordelijkheid vallen.

Het voorkomen van een link op de website van de OP Group naar een andere website betekent geen instemming met deze site of de inhoud ervan. Het komt de gebruiker toe alle informatie kritisch en onderbouwd te hanteren. De verantwoordelijkheid van de uitgever kan niet worden ingeroepen met betrekking tot informatie, opinies en aanbevelingen geformuleerd door deze derden.

Iedere hyperlink naar de website van makelaar OP Group moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaandelijke en expliciete toestemming van de uitgever. De informatie ter beschikking gesteld op deze website wordt verstrekt ten informatieven titel en kan onderhevig zijn aan latere wijzigingen.

Er wordt herinnerd aan de inherente risico’s van de digitale transmissie van informatie: vertragingen, weglatingen of onjuistheden kunnen zich voordoen. Alle informatie wordt aangeboden zoals ze is, eender welke de bron is.

Tarifering

De toegang tot deze site is gratis, uitgezonderd de verstrekking van internettoegang en de kosten voor telefonische communicatie direct aangerekend door de operatoren. Met iedere vraag om verduidelijking kan u de webmaster van deze site contacteren, via de rubriek contact.

Auteursrechten

Deze website moet beschouwd worden als een ondeelbaar geheel. Alle informatie op de site is voorbehouden voor een strikt persoonlijk gebruik en kan niet worden gereproduceerd of gecommuniceerd, geheel noch gedeeltelijk. Het geheel van de gegevens (teksten, klank of afbeeldingen) op de pagina’s van deze website behoort tot de exclusieve eigendom van de OP Group nv of van diens partners. Iedere reproductie, afbeelding of verspreiding, voor niet-persoonlijke doeleinden, van het geheel of van een deel van de inhoud van deze site, op welke drager of via welke techniek ook, is verboden. Het niet respecteren van dit verbod vormt namaak die mogelijks de burgerlijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de namaker inroept. Het is strikt verboden de naam OP Group of diens logo, te gebruiken of de reproduceren, alleen of samen, om welke reden ook, en zeker voor reclamedoeleinden, zonder voorafgaandelijke schriftelijk akkoord van de OP Group nv.

Informatie over onze partners

Niettegenstaande de OP Group nv er alles wat redelijkerwijze mogelijk is aan doet om zich te informeren bij bronnen die ze als betrouwbaar beschouwt, beweert OP niet dat alle verspreide informatie op de website van OP juist, betrouwbaar, volledig en up-to-date is. De transfer van aankondigingen is geïnformatiseerd en geautomatiseerd. Die aankondigingen zijn dus niet onderwerpen aan een controle voor hun publicatie, en hoewel de OP Group er alles wat redelijkerwijze mogelijk is aan doet om een gecontroleerde kwaliteit van de aankondigingen te verzekeren, kan OP niet aansprakelijk gesteld worden voor aankondigingen waarvan de inhoud ingaat tegen de goede zeden, de openbare orde, of beschikkingen in het arbeidsrecht en/of enige discriminatie inhouden, van eender welke aard, op basis van geslacht, ras of religie. Daarenboven worden de vastgoed aankondigingen verstrekt ter informatie en enkel voor persoonlijk gebruik. Zij kunnen gewijzigd worden of teruggetrokken zonder voorafgaandelijke waarschuwing.

Bijgevolg weigert OP Group iedere verantwoordelijkheid, uitdrukkelijk of impliciet, betreffende de exactheid, de volledigheid of de vertragingen bij het updaten van de aankondigingen of andere inhoud. Het downloaden of elke andere vorm van kopiëren van software of informatie aanwezig op de site van de OP Group, verstrekt u geen enkel recht hierop. U mag de site van de OP Group noch reproduceren (geheel of gedeeltelijk), noch doorzenden (elektronisch of op eender welke manier), noch wijzigen, noch gebruiken voor reclame- of commerciële doelstellingen, en evenmin linken met de site leggen, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de OP Group.

De gebruiker engageert zich van zijn kant:

Politique relative aux cookies :

1. Introduction

1. Notre site Web utilise des cookies et des technologies similaires pour distinguer vos préférences d'utilisation de celles des autres utilisateurs de notre site Web. Cela nous aide à vous offrir une meilleure expérience utilisateur lorsque vous visitez notre site Web et nous permet également d'optimiser notre site Web. Cependant, les cookies et technologies similaires ne nous permettent pas de collecter systématiquement des données permettant d'identifier les utilisateurs de notre site Web. Ils nous aident à améliorer le fonctionnement de notre site Web, à mieux servir les intérêts de nos utilisateurs et à mesurer l'efficacité du contenu de notre site Web.

2. Nous sommes légalement tenus de vous demander la permission d'utiliser ou de stocker des cookies et des technologies similaires sur vos ordinateurs ou appareils mobiles. Cette rubrique sur les cookies vous donne une information claire et complète sur les cookies que nous utilisons et leur finalité.

3. Pour plus d'informations sur cette politique en matière de cookies, veuillez nous contacter à privacy@vandemoortel.be.

2. Qu'est-ce qu'un cookie

1. Le concept « cookies »

Un cookie est un petit fichier texte et numérique que nous stockons dans votre navigateur ou sur le disque dur de votre ordinateur. De cette façon, nous pouvons nous souvenir de vos préférences lors de l'utilisation de notre site Web.

À moins que vous n'ayez réglé les paramètres de votre navigateur pour qu'il refuse les cookies, notre système placera des cookies dès que vous visiterez notre site Web.

2. Types de cookies

Les cookies peuvent être catégorisés selon leur origine, leur fonction et leur durée de vie. Les cookies propres sont des cookies placés par le propriétaire du site Web visité. Les cookies tiers sont des cookies placés par une organisation autre que le propriétaire du site Web que vous visitez. Cela pourrait inclure des cookies qui sont créés par une société spécialisée dans l'analyse de sites Web et que le propriétaire du site Web visite des données sur la fréquence des visiteurs de son site.

Les cookies fonctionnels sont des cookies qui garantissent le bon fonctionnement du site Web (par exemple, les cookies de connexion ou d'enregistrement, les préférences linguistiques). Les cookies fonctionnels sont logiquement des cookies propres.

Les cookies non fonctionnels sont des cookies qui peuvent être déposés à des fins statistiques, sociales, de ciblage et commerciales. Ils n'ont rien à voir avec le simple support technique du site Web. Les cookies à finalité statique nous permettent de vérifier quelles pages du Site Web vous visitez, où se trouve votre ordinateur, etc. Les cookies à caractère social fins permettent à l'utilisateur de partager directement le contenu du site Web visité avec d'autres via les médias sociaux. Les cookies à des fins de ciblage permettent de construire un profil basé sur votre comportement de navigation afin que les publicités affichées soient adaptées à vos intérêts. Les cookies à des fins commerciales gardent une trace du nombre et des publicités présentées à un utilisateur. Les cookies non fonctionnels peuvent être des cookies propriétaires ou des cookies tiers.

Cookies permanents : Ces cookies restent sur l'appareil de l'utilisateur pendant la durée spécifiée dans le cookie et donc également après la fermeture de votre navigateur. Ils sont activés chaque fois que l'utilisateur visite le site Web qui a placé ce cookie (par exemple, les cookies placés par les médias sociaux tels que Twitter, Facebook, Google Analytics, etc.). La plupart des cookies non fonctionnels sont des cookies permanents.

Cookies de session : Ces cookies nous permettent de simplifier et de lier les actions d'un utilisateur lors d'une session de navigation. Une session de navigateur commence lorsqu'un utilisateur ouvre l'écran du navigateur et se termine lorsqu'il ferme l'écran du navigateur. Les cookies de session sont placés temporairement. Dès que vous fermez le navigateur, tous les cookies de session sont supprimés. La plupart des cookies fonctionnels sont des cookies de session.

3. Quels cookies utilisons-nous sur notre site ?

1. Cookies fonctionnels

Nous utilisons des cookies pour faciliter le fonctionnement de notre site Web et le rendre plus agréable pour le visiteur et pour garantir que le visiteur reçoive une expérience de navigation plus personnalisée.

Il s'agit de cookies qui mémorisent votre pays et votre préférence linguistique ainsi que votre segment de clientèle. C'est également un cookie qui mémorise la position de votre panier lors d'une commande, ainsi qu'un cookie qui permet de savoir si vous avez déjà été invité à participer à une enquête afin que nous ne présentions pas la même enquête encore et encore.

2. Cookies de performance

Nous utilisons des cookies de performance pour collecter des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent notre site Web dans le but d'améliorer le contenu de notre site Web, de l'adapter davantage aux souhaits des visiteurs et d'augmenter la convivialité de notre site Web.

Par exemple, il existe un cookie qui nous aide à compter le nombre de visiteurs uniques et un cookie qui garde une trace des pages les plus populaires. Pour analyser l'utilisation de notre site Web, nous utilisons également Adobe Analytics, Google Analytics et Hotjar, qui utilisent également des cookies à cette fin.

3. Cookies pour le ciblage comportemental / remarketing

Afin de vous informer encore mieux sur nos produits et services, nous utilisons des cookies qui nous indiquent ce que vous avez consulté sur notre site Web ou quels produits et services pourraient vous intéresser.

Nous utilisons également ces données pour nos campagnes publicitaires sur des sites tiers. Si nécessaire, nous pouvons également obtenir des informations sur les sites Web de nos partenaires marketing sur lesquels vous avez vu nos publicités. Pour cela, nous utilisons « DoubleClick » qui fait partie de Google et Group M. Vous pouvez trouver plus d'informations sur l'utilisation des cookies de Google et Group M en demandant la politique de confidentialité de Google et Group M.

Ces cookies ne contiennent aucune donnée personnelle.

4. Cookies des médias sociaux

Lorsque nous vous proposons de partager des contenus de notre site internet sur des réseaux sociaux, par exemple facebook, ceux-ci peuvent implanter un cookie sur votre appareil. Pour plus d'informations, nous nous référons à la politique de confidentialité de l'organisation en question. Pour nos campagnes marketing sur Facebook, nous utilisons l'outil « Pixel », qui intègre un cookie créé par Facebook dans certaines de nos pages web. Avec ce pixel, Facebook peut suivre les actions de ses utilisateurs depuis une publicité sur le réseau social jusqu'à une page Web sur notre site Web. Facebook pourra par la suite reconnaître sur sa plateforme l'utilisateur qui a visité la page web en question, fournir des services personnalisés et placer des publicités plus ciblées. Ce traitement de données ne s'applique pas à ceux qui ne sont pas sur Facebook. En savoir plus sur la façon dont Facebook collecte, traite et utilise les données et sur les paramètres possibles pour protéger votre vie privée dans la politique de données utilisateur de Facebook.

4. Votre consentement

1. En utilisant notre site Web, vous acceptez l'utilisation de cookies. Afin de faire une utilisation optimale de notre site Web, vous devez accepter ces cookies. Vous pouvez le faire via les paramètres de votre navigateur ; soit en acceptant explicitement notre « Politique de confidentialité et cookies » lors de votre inscription ; soit en poursuivant votre navigation sur le Site après avoir vu un « avertissement cookie » sur la page d'accueil lors de votre première visite sur le Site. Vous bloquez les cookies en activant le paramètre du navigateur qui vous permet de refuser l'installation de cookies. Cependant, si vous utilisez les paramètres de votre navigateur pour bloquer ces cookies, vous ne pourrez peut-être pas accéder à (certaines parties de) notre site Web. Lisez attentivement cette politique de cookies pour plus d'informations à ce sujet.

2. Si vous souhaitez retirer votre consentement (vous pouvez le faire à tout moment), vous pouvez supprimer vos cookies via les paramètres de votre navigateur. Nous vous rappelons que les navigateurs Internet vous permettent de modifier vos paramètres de cookies. Ces paramètres se trouvent généralement dans le menu "Options" ou "Préférences" de votre navigateur Web. Pour mieux comprendre ces paramètres, les liens suivants peuvent être utiles. Si ce n'est pas le cas, veuillez consulter la fonction « Aide » de votre navigateur Web pour plus de détails.

3. Les cookies sont actifs pour une durée maximale de 12 mois. Ils ne peuvent en aucun cas vous lier en tant qu'individu à un nom et/ou un prénom.

Om u een betere ervaring te bieden, maakt onze site gebruik van cookies. Om verder te browsen, moet u ons cookiebeleid accepteren

Akkoord

Cookie informatie

Onze site maakt gebruik van hulpmiddelen, zoals cookies, om uw ervaring te analyseren en te verbeteren. U kunt zich afmelden voor deze tracking:

Marketing

Certaines fonctionnalités peuvent utiliser des cookies pour l'analyse comportementale, la publicité et/ou l'étude de marché.

Essentieel

Cookies die nodig zijn voor essentiële diensten en functies, zoals aanmeldingsformulieren, integratie van winkelwagentjes en toegangscontrole. Zonder hen kan onze website niet naar behoren functioneren en kunnen wij geen diensten verlenen. Deactivering is niet beschikbaar.